Facebook Whatsapp

לקבלת ייעוץ משפטי פרטני

השאר פרטים ונחזור בהקדם

  מזונות במשמורת משותפת

  הרצון במזונות משמורת משותפת במסווה של חיסכון – האמנם?

  יום אחד הגיעה אליי (משרד עו"ד נטלי לזר) א' אם לשלושה לשיחת ייעוץ. א' הייתה נרעשת במיוחד לאור העובדה כי לפני כמה ימים איבדה את עבודתה וכעת היא תרה אחר עבודה חדשה. א' התגרשה לפני כשלוש שנים מבעלה ובית המשפט קבע כי על הבעל לשלם סך של 7,000 ₪ לחודש כולל מדור ומחציות לשני קטינים בני 7 ו 10 וחצי שנים. בין הסיבות אותן ניתן למנות שהכריעו את הכף בסכום מזונות לא נמוך שכזה, עמדה העובדה כי האב מיעט לקיים הסדרי ראייה עם הקטינים וזאת מאחר שהקים משפחה חדשה.

  לאחר ההלכה שנקבעה בבע"מ 919/15, נתקף האב ב"געגועים" עזים לגדל את ילדיו ואף תבע בבית המשפט משמורת משותפת כטקטיקה להקטנת סכום המזונות שנפסקו לו. האב התעלם מהעובדה כי במשך 3 שנים פגש בילדיו באופן לא סדיר, שילם את מזונותיו באיחור, ואף ציער רבות את ילדיו בהפרותיו הרבות את הסדרי הראייה שנקבעו עימם.

  השאלה כיצד יתרשם בית המשפט מתזמון הגשת תביעה זו היא שאלה מעניינת

  בפסיקה, ניתן להבחין כי רוב בתי המשפט אינם פוסקים יש מאין, אלא בוחנים בתבונה את המצב הקיים ערב ההלכה החדשה. בחינה זו כוללת עיון בתסקירים, המלצות העו"ס לסדרי דין, לעיתים בית המשפט מבקש להתרשם מהקטינים ולשמוע מהם ישירות מהם זמני השהות עם ההורה התובע, בנוכחות עו"ס מיחידת הסיוע, כמו גם בחינה והתרשמות מדוקדקת מטיב ואינטנסיביות הקשר.

  על פי ההלכה החדשה, בבע"מ 919/15 וכפי שנקבע פה אחד כאמור בחוות דעתו של כב' השופט ש' פוגלמן לפיו:

  "בגילאי 6-15, דחבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכלית היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, בשים לב למכלול נסיבות המקרה ".

  על מנת להיכנס בשערי ההלכה החדשה, יש צורך בהתקיימותם של שלושה תנאים מצטברים:

  1. גילאי הקטינים 6-15 שנים.
  2. זמני השהות שווים עם כל אחד מההורים.
  3. הכנסותיהם של ההורים זהות.

  ורק לאחר מכן בית המשפט נדרש לקביעת הממצאים הבאים: צרכי הקטינים (לרבות צרכים בגין מדור ואחזקתו), היכולות הכלכליות של ההורים מכל המקורות העומדים לרשותם (לרבות הכנסה פנויה) והיחסיות ביניהם, חלוקת זמני השהות בפועל אצל כל אחד מההורים כל זאת בכפוף לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

  בתמ"ש 59672-03-15 פסקה כב' השופטת אטדגי-פאריינטה, בהתאם להלכה החדשה וביצעה את חישוב המזונות בהתאם ליחס ההכנסות ויחס זמני השהות, אך התייחסה לחריגות המקרה שלפניה, מאחר והאב כלל לא פוגש את בנו ולא מקיים עמו קשר כלשהו, ולמעשה חרגה מהנוסחה המקובלת ופסקה מזונות גבוהים יותר תוך הקשבה לצו ליבה המוסרי.

  פסיקה זו אמנם הביאה בחשבון את ההלכה החדשה אך שילבה ברגישות רבה את תום ליבו של האב שנתקף ב"געגועים" עזים בתזמון כה מפתיע, את טיב הקשר ביניהם ערב ההלכה החדשה ואת התרשמותו הכוללת מכנות התביעה שלו וחובת תום הלב המוגברת החלה כאשר עסקינן ביחסי משפחה.

  בסופו של יום למעשה, אנו עדים לתביעות משמורת המוגשות אמנם במסווה של כלי לחיסכון במזונות, אך כל מקרה נבחן לגופו, ולא די בטענה כי מדובר אך ורק ברצון של אבות לחסוך במזונות, אלא במתן הזדמנות שווה וראויה לשני ההורים לשהות עם ילדיהם בצורה שיוונית וזהה להורה השני.

  זוגות גרושים רבים עומדים בפני השאלה כיצד מתחלק תשלום המזונות במשמורת משותפת. בשנים האחרונות זוגות רבים בוחרים לקבוע משמורת משותפת, או בשפה המקובלת "הורות משותפת" או "אחריות הורית שיוונית ", ומתוקף כך משנים את אופן חיוב המזונות, אולם לא בנקל יאשר בית משפט / בית הדין הסדר זה, אלא יבחן את טובתו של הקטין ויבטיח כי צרכיו בשני הבתים באים על סיפוקם, וזאת על מנת להימנע מהאפשרות בה הסדר זה יוגש במסווה של ביטול מזונות הקטינים או הפחתתם. בעבר אבות שילמו מזונות מלאים "אבסולוטיים" עד גיל 6, גם אם זמני השהות נחלקו באופן שווה. כיום נוטה בית המשפט לאשר לזוגות בהורות משותפת חלוקה שיוונית בנטל המזונות. משרד עו"ד נטלי לזר מסייע לזוגות רבים בהליך גירושין להתמודד עם שקלול המזונות במשמורת משותפת.

  חישוב מזונות במשמורת משותפת

  בית הדין לענייני משפחה מחשב את תשלום דמי מזונות במשמורת משותפת על סמך כמה פרמטרים מרכזיים:

  1. גיל הילדים – החישוב מחולק לפי קבוצות גיל- עד גיל 6, גילאי 6-15 וגילאי 15-18.
  2. צרכי הילדים – תשלום מזונות הכרחיים לקיום הילדים לצד תשלומי מזונות "מדין צדקה".
  3. הכנסות ההורים – חישוב של הכנסות ההורים לצד צפי ההכנסה הפנויה שתישאר להורה המשלם לצורכי מחייתו. בין הדין מעוניין למצות את פוטנציאל השכר העתידי ולא רק את המצב הנוכחי של ההורים.
  4. זמני שהות והמשמורת – במקרים של משמורת משותפת בין הדין נוטה לחלק באופן שווה את ההוצאות על שני ההורים.

  בשנים האחרונות, קיימת מגמה הולכת וגוברת של בתי המשפט בעניין המזונות במשמורת משותפת. בית המשפט יבחן את הפערים הכלכליים, הוצאות שהות של הקטינים, הוצאות שאינן תלויות שהות, וישקלל את ההסדר המתאים עבור המשפחה הספציפית.

  הסדר הוגן עבור מזונות במשמורת משותפת

  גם במידה ובחרתם להתגרש, אבל אתם רוצים לשמור על חיים משותפים ומאוזנים לטובת גידול הילדים, אין זה אומר שהמזונות שלכם צריכים להיות לא שיווניים. קביעת דמי המזונות הוא שלב קריטי בכל הליך גירושין ומחייב את הצדדים להציג מידע אישי באופן אמין לטובת גידול הילדים. משרד עורכי הדין נטלי לזר מתמחה בדיני משפחה ומלווה לקוחות רבים בתהליכי גירושין לרבות החלטות על מזונות במשמורת משותפת. המשרד פועל בדיסקרטיות וברגישות על מנת לטפל בסוגיות משפחתיות באופן מקצועי.

  גם לאחר שהסכם הגירושין נחתם, יש מקום לבחון הפחתת מזונות במקרה והזוג משנה את זמני השהות עם הקטינים או עקב שינוי נסיבות מהותי במצבם של אחד מהצדדים. לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם ייעתר בית המשפט לבחון שנית את גובה המזונות שנפסקו (בין אם בהליך ובין אם בהסכם בין הצדדים), אולם עניינים מזונות הם לעולם אינם סוף פסוק, וניתן להגיש בכל עת תביעה לשינויים, לצמצומם חבותם, להגדלת וכיוב'. בבחינת גובה המזונות נלקחים בחשבון גורמים רבים כמו גיל הילדים, פערי ההשתכרות בין ההורים, זמני השהות של כל אחד מההורים עם הקטינים וכן, מצב בו אחד מהתנאים משתנה ניתן לפתוח מחדש את הדיון על תשלום המזונות. עורך דין מקצועי עשוי להוות לשון מאזניים בכל הנוגע להגשת בקשה לדיון כזה, ופותח את הדלת לשינוי גובה סכום המזונות. עו"ד לזר עוסקת בטיפול בתביעות להפחתת מזונות ומתמחה בדיני משפחה.

  איזה שינוי מאפשר הפחתת מזונות?

  בין המשפט קבע כי שינוי נסיבות מהותי יכול להיות עליה מספקת לדיון בהפחתת מזונות. שינוי מהותיים יכולים להיות:

  1. מצב בריאותי – שמשפיע על כושר ההשתכרות ומנוע תשלום מזונות.
  2. שינוי מצבו הכלכלי של האב – מדובר בשינוי קיצוני ומשמעותי, כזה שאינו מאפשר להורה לעמוד בתשלום המזונות החודשי.
  3. שינוי במצב הכלכלי של האם – שיכול להשפיע על תשלומים שונים אליהם מחויב האב.
  4. סירובו של אחד מהילדים לפגוש באב – עלול לגרום לו לאבד את מזונותיו.

  בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו ובוחן את הסיבות להגשת התביעה. לא בנקל, ישנה בית המשפט את קביעותיו (פסק דין ו/או הסכם ) ועל פי רוב ידרשו ההורים להציג תדפיסים, הצהרות נושים והוכחות חוב או זכות שונות על מנת לאשש את תביעתם.

  הפחתת מזונות – מגיעים לעמק השווה

  גם אם אתם גרושים זה זמן מה, יש סיבות שבגינן ניתן יהיה לשנות את הסכם המזונות על פיו אתם מתנהלים. שינוי זה דורש כמובן הוכחות משפטיות מספיקות, ודיון מקיף בערכאה בבית המשפט, אולם, בליווי של עו"ד מיומן ומנוסה, שיבהיר לכם את התמונה המשפטית המקיפה, ניתן להגיע לעמק השווה ולתוצאות הרצויות.

  משקד עו"ד לזר עוסק בדיני משפחה כתחום מומחיות הבלעדי ומטפל בהליכים רבים ובסוגיות גירושין ומזונות רבים. למשרד עו"ד נטלי לזר ניסיון רב שנים בתיקי הפחתת מזונות והם עושים זאת ברגישות ותוך חשיבה על כל הצדדים המעורבים בתהליך. לפרטים נוספים ולפגישת ייעוץ ניתן לפנות למשרד עורכי הדין נטלי לזר.

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני

  השאר פרטים ונחזור בהקדם   מאמרים נוספים

   אפוטרופוס לדין

   המגמה הרווחת כיום בבתי המשפט היא למנות במשורה, במקרים ספורים, אפוטרופוס לפרט. אסור לנו לשכוח שמדובר בהליך שמגביל כשירות, משפיע על התנהלותו היומיומית של האדם,...

   המשיכו לקרוא >

   ניהול הון משפחתי

   השילוב הייחודי של משפחה עם בית עסק או חברה יוצר מורכבות משפטית שחשוב להקדיש לה תשומת לב מיוחדת. זאת מורכבות שתשפיע על בני המשפחה, על...

   המשיכו לקרוא >

   מוזמנים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

   בואו נהיה בקשר

    קידום אתרים לעורכי דין