לתיאום פגישה
ּ

עיכוב יציאה מן הארץ לקטין

אותם המראות והסיפורים חוזרים על עצמם, בכל חופש גדול. חופשות רבות מסתיימות כבר בדלפק משטרת הגבולות, בעקבות רישום עיכוב יציאה מן הארץ של קטין שאחד ההורים הגיש בהליך משפטי שהתנהל בעבר. עוד לפני שהתחלנו ללכת לעבר הדיוטי פרי, מצוידים ברשימת הקניות, משטרת הגבולות מודיעה לנו שעלינו לפנות סיבוב פרסה אלגנטי, ולחזור כלעומת שבאנו.

מוכי תדהמה, הורים גרושים רבים שוכחים שבתחילת הליך הגירושין הם ביקשו להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ לקטינים. אי ביטולו או המחשבה שיתבטל מעצמו הם חוסר אחריות. גם אם הצו ניתן לפני שנים רבות – העובדה שלא ביטלתם אותו יאלץ את המשפחה כולה לבטל את חופשתה ולחזור על עקבותיה.

מובן שמעבר לעלויות ביטול החופשה והפסדים כלכליים רבים, מדובר בסיטואציה לא נעימה בכלל שמשרה חוסר אונים על המשפחה כולה, שרק רצתה לנפוש יחד.

אני ממליצה לכל הורה גרוש לקטין משותף לבדוק, בטרם תכנון החופשה, שאין עיכוב כלשהו שמונע את יציאתו מן הארץ של הקטין. אפשר לברר את זה במשטרת הגבולות דרך עורך הדין שייצג אתכם, או בבית המשפט שבו התנהל ההליך.

מזונות זמניים ועיכוב יציאה מן הארץ הם סעדים זמניים מוכרים ברוב הליכי יישוב הסכסוך ביחידת הסיוע או בהליך גירושין. מיותר לציין שצו עיכוב יציאה מן הארץ של קטין ניתן די בנקל, ומספיק שיהיה חשש של אחד ההורים, ולו הקטן ביותר, מחטיפת הקטין או ממחלוקת בין ההורים באשר ליציאת הקטין את גבולות הארץ – ובית המשפט יעכב את יציאתו של הקטין עד שיגיע לגיל שמונה-עשרה, ובאופן הדדי שחל על שני ההורים.

עיכוב קטין מלצאת את הארץ אינו גזירה משמיים. אפשר לבקש לבטל את הצו בבית המשפט בהעמדת ערבויות מתאימות, או בהסכמה מפורשת מההורה השני. חשוב לפנות להורה השני מוקדם ככל שאפשר, מיד עם רצונכם לצאת את הארץ עם הקטין, ולבקש את הסכמתו. מעבר לזה, כדאי מאוד לוודא שדרכונו של הקטין בתוקף – משום שאחרי גירושין יונפק לקטין דרכון רק אם שני הוריו מתייצבים במשרד הפנים.

עו"ד נטלי לזר-הראל לשירותכם, לכל שאלה או התייעצות.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ